Za poučevanje nadarjenih učencev je gotovo potrebne veliko strokovne priprave in tudi izkušenj. Če se problematike šele lotevate ali bi radi nadgradili svojo prakso, sledite desetim preprostim priporočilom.

  1. »Skrčite« kurikulum.

Osredotočite kurikulum na nadarjene učence in zagotovite obogatitvene dejavnosti. Poskrbite za spodbudno okolje ter spodbujajte kognitivne, fizične, čustvene in socialne potrebe nadarjenih učencev pri pouku. Nadarjeni učenci lahko skozi zahtevano vsebino kurikuluma napredujejo hitreje in se tako lahko usmerijo na bolj napredne vsebine. Pri tem naj v procesu načrtovanja sodelujejo – to jim daje priložnost, da se naučijo, kako prevzeti odgovornost za lastno učenje.

  1. Pustite nadarjenim učencem, da prevzamejo odgovornost za lastno učenje skozi pospešen kurikulum.

Naučite jih raziskovalnih sposobnosti za dostop do informacij – predvsem na višjem nivoju razmišljanja, spretnosti za obdelavo informacij, ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov, spretnosti za fleksibilnost pri pridobivanju informacij ter komunikacijskih sposobnosti za njihovo predstavitev.

  1. Ne dajajte dodatnega dela nadarjenim učencem, ki naloge dokončajo prej.

To je nepošteno in zanje frustrirajoče. Namesto nalog naj se ti učenci ukvarjajo s samostojnimi projekti ali pa opravijo kakšno drugo nedokončano delo, če so prej dokončali naloge.

  1. Pustite učence, da pripravljajo samostojne projekte, ki temeljijo na njihovih interesih.

Med nadarjenimi učenci spodbujajte ustvarjalnost in izvirno razmišljanje. Dovolite jim, da ustvarjalno raziščejo načine povezovanja nepovezanih vprašanj.

  1. Raziščite več stališč o aktualnih temah in dajte učencem priložnost, da analizirajo in ovrednotijo podatke.

V razredu dovolite odprte forume in razprave o spornih vprašanjih. Kot učitelj nadarjenih otrok zavzemite aktivno stališče.

  1. Razmislite o timskem poučevanju.

Sodelujte z drugimi učitelji. Uporabite znanje, spretnosti in podporo drugih učiteljev ali strokovnjakov na šoli. Prav tako skušajte nadarjenim otrokom zagotavljati priložnosti za stike z drugimi nadarjenimi otroki v različnih oblikah (ne le znotraj oddelka – združujejo se lahko tudi po vertikali, glede na področje nadarjenosti, seveda pa tudi zunaj šole).

  1. Pomagajte v težavah.

Nekateri nadarjeni učenci imajo vprašanja glede jeze, dolgočasja, ustrahovanja, prestopništva, izolacije, depresije, medsebojnih odnosov, perfekcionizma, stresa, frustracije in slabih rezultatov. Približno 20–25 % nadarjenih učencev ima čustvene težave. Pomagajte jim ali jim zagotovite osebo, ki jim bo lahko dala odgovore na taka vprašanja.

  1. Poskusite preseči pričakovani potencial svojih učencev.

Spodbujajte jih, naj delajo tako hitro, kot lahko, pri tem pa pazite, da nimate nerealnih pričakovanj in da na učence ne pritiskate. Ne pozabite, da nadarjeni otroci ne morejo blesteti na vseh področjih. Lahko so pred drugimi na nekaterih področjih, na drugih pa zaostajajo. Zavedajte se prednosti in slabosti otrok v razredu.

  1. Poskusite najti edinstvenost v vsakem otroku.

Otroci lahko izkazujejo svoje darove na zelo netipičnih ravneh in ne le na splošnem intelektualnem področju. Imejte v mislih, da ima vsak otrok drugačne potrebe.

  1. Uredite in ohranite domačno učilnico.

Ta nasvet velja najbolj – in to ne le za delo z nadarjenimi učenci. Zagotovite okolje, v katerem lahko otrok dokaže svoje potenciale in sposobnosti za učenje in delo. Prizadevajte si za vzpostavitev netekmovalne, individualizirane in odprte učilnice, ki vsem učencem omogoča, da napredujejo z lastno hitrostjo učenja.

Ne pozabite! Izvajanje nekaterih od teh priporočil (ne le zadnjega) bo koristilo vsem otrokom v razredu, ne samo nadarjenim.

Avtorica prispevka: dr. Polonca Pangrčič

 

Vir: