Razredi v šolah prihodnosti zagotovo ne bodo videti enako kot danes, čeprav bo sprememb morda veliko manj, kot pričakujemo. Ne glede na to, kaj nam bo prinesla prihodnost, stvari, kot so krede, table za krede, klasično preverjanje znanja in učiteljevega katedra, verjetno ne bomo več imeli …

 

Spremembe v izobraževanju

Zaradi velike hitrosti, s katero se spreminja svet okoli nas, in načina, na katerega razvoj tehnologije vpliva na naše življenje, čez deset ali petnajst let šola in razredi zagotovo ne bodo videti enako kot danes. Čeprav morda mislimo, da bo šola prihodnosti videti kot iz kakšnega filma Zvezdne steze, po vsej verjetnosti vendarle ne bo tako. Spremembe v izobraževanju so namreč dosti počasnejše, kot jih opažamo na svetovnem trgu in v našem vsakdanjem potrošniškem življenju. Strokovnjaki pravijo, da je celo v verskih in davčnih institucijah opaziti hitrejše spremembe kot v šolah in knjižnicah.

 

Novi načini poučevanja

Spremembe v svetu postopno vplivajo tudi na izobraževanje, še posebej zaradi hitrega tehnološkega napredka. Tako po mnenju strokovnjakov za izobraževanje kmalu ne bomo več imeli nekaterih stvari, ki se nam danes zdijo popolnoma običajne in brez katerih si šolskega vsakdana ne moremo zamisliti.

Ena izmed stvari, za katere v četrtem desetletju 21. stoletja, če ne že prej, »ne bo prostora«, je šolska ura s klasičnim frontalnim poučevanjem. Glede na neverjeten razvoj znanja in tehnologije bo težko organizirati razrede s po 30 učenci, kjer se o eni stvari vsi učijo na enak način. Dostopnost interneta in različnih baz podatkov bo vplivala na spremembe v načinu poučevanja. Po vsej verjetnosti bo pouk veliko bolj individualiziran, z upoštevanjem različnih interesov vsakega posameznega učenca in tudi z upoštevanjem njihovega intelektualnega in čustvenega razvoja. Navsezadnje veliko poklicev, za katere se bodo učenci izobraževali čez pet let, danes sploh še ne obstaja. Tem spremembam se bosta morala prilagoditi tako učni načrt kot izobraževalni sistem.

 

Zastarele stvari

Številčne ocene in klasični preizkusi znanja bodo morali doživeti velike spremembe. Po svetu se pojavljajo resne težnje, da bi ocenjevanje postalo izključno opisno. To bo prispevalo k temu, da se bosta pri učenju najbolj spodbujala notranja motivacija ter razvoj veščin in kompetenc, s čimer se bo v razredu ustvarjalo drugačno vzdušje, glavni cilj učencev pa ne bo več doseganje čim višjih ocen, ne glede na to, ali te odražajo resnične veščine in znanje ali ne. Klasični testi, kakršnih smo vajeni, prav tako marsikdaj ne merijo veščin in sposobnosti, ampak zahtevajo samo znanje statičnih podatkov, ki se nam jih res ne bi bilo treba učiti na pamet. Ker ne bo več klasičnih ocen, bo tudi redovalnica postala le spomin iz preteklosti. Pravzaprav je že danes skoraj povsod zamenjana z e-redovalnico. Kaj nas šele čaka!

Krede in table za krede ter celo računalniške učilnice bodo prav tako izginile iz naših šol, saj bo glede na razvojne smernice vsak učenec imel svoj prenosni računalnik, tablico ali drugo napravo, ki je morda še ne poznamo. Poleg tega bo verjetno dodatno opremljen s kupom tehnoloških pripomočkov, ki mu bodo olajšali učenje in obiskovanje učnih ur. Preteklost bodo morda, vsaj v višjih razredih, ko so učenci že opismenjeni, postale tudi peresnice ter svinčniki in radirke.

 

Novo šolsko okolje

Glede na nove težnje bo iz učilnice izginila tudi učiteljeva miza oz. kateder. Ker se bo spremenila oblika učne ure in bo frontalno poučevanje čedalje bolj zastarelo, namreč tudi kateder ne bo več potreben. Uporaba interneta, družbenih omrežij, digitalnih učnih gradiv in arhivov ter različnih načinov zbiranja podatkov bo naredila šolsko uro mnogo manj formalno, učitelj pa bo le eden izmed tistih, ki usmerjajo proces učenja. Klasične šolske klopi in kateder bodo v drugače organizirani šolski uri popolnoma izgubili svoj prvotni namen.

 

Nova vrsta šolskih učbenikov?

Najpomembnejša stvar, ki bi lahko postala stvar preteklosti, pa so šolski učbeniki, kot jih poznamo danes. Glede na način poučevanja, ki bo spodbujal razvijanje veščin, učbenik, namenjen izključno enemu predmetu, verjetno ne bo več zadostoval. Sodeč po razvojnih smernicah je videti, da bodo učitelji in učenci uporabljali najrazličnejša digitalna učna gradiva, projektne zvezke in različno oblikovane priročnike, ki bodo učencem omogočali obvladovanje različnih veščin in raziskovanje predmetov z različnih vidikov (glede na lastna zanimanja in izbiro bodočega poklica). Tako tudi klasične šolske torbe ne bodo več potrebne.

Ne glede na to, kakšne spremembe bodo spodbudili sodobni trendi v izobraževanju, bodo omenjene stvari v naslednjih 15 letih zagotovo izginile iz šole in šolskega življenja ali pa bodo temeljito spremenile svojo obliko. In ker si danes večine bodočih poklicev še ne moremo zamisliti, bo zanimivo opazovati, kaj novega nam bo prinesla prihodnost.

 

Prevod in priredba: uredništvo Rokusove centrifuge

Vir: članek založbe Profil Klett