Zakaj govorništvo?

»Možgani so res krasen organ. Delati začnejo tisti trenutek, ko se rodite, in ne prenehajo vse do trenutka, ko morate govoriti v javnosti,« je nekoč rekel Mark Twain, znani ameriški pisatelj.

Da bi učence naučili, kako naj prenesejo strah pri ustnem izpraševanju, in jih poučili o načinih komuniciranja z učitelji in drugimi udeleženci v učnem procesu, lahko organizirate obšolsko dejavnost govorništva in nekaj ur na mesec namenite dejavnostim, ki bodo učencem pomagale premagovati tremo, predvsem pa na mehak način usvajati veščine, ki jim bodo v pomoč pri javnem nastopanju v prihodnosti.

V nadaljevanju z vami delimo nekaj idej za aktivnosti, ki bodo učencem pomagale razvijati veščine dobrih govornikov in sogovornikov.

 

Dober (so)govornik

Čeprav živimo v času, ko vsakodnevno komuniciramo prek različnih digitalnih kanalov, ne smemo zanemariti govora in človeškega stika. Učence moramo spodbujati, da bodo boljši govorniki in uspešnejši sogovorniki v učnem procesu. To pa so lahko samo, če znajo poslušati.

Vaš »asistent« v učilnici je lahko mehka rumena  žogica za v dlan (»smeško«). Učencem jo predstavite prvi dan pouka in naj jim bo v pomoč vse do zadnjega dne. Poleg tega, da je koristna za vzdrževanje koncentracije pri ustnem izražanju, je v pomoč tudi pri sproščanju mini stresa, ki ga vsak otrok doživlja, ko mora govoriti pred drugimi (še posebej v tujem jeziku). To je tudi odličen pripomoček za učenje pomembnosti čakanja na vrsto. Učenci bodo vedeli, da govori izključno učenec, ki v tistem trenutku drži rumeno žogico, ostali pa ga morajo ta čas poslušati – ker to počne vsak dober (so)govornik.

 

Komunicirajmo s telesom

Tudi sami vemo, da ljudje nismo vsak dan enako zgovorni, pa tudi, da je včasih nebesedna komunikacija boljša rešitev. Govorica telesa lahko pove več od besed, zato je igra »pantomima počutja« lahko koristna govorniška aktivnost, s katero izražamo trenutna čustva. Ta vaja se lahko uporabi tudi za spodbujanje sodelovanja v skupini brez komuniciranja z besedami. Učencem lahko damo nalogo, naj se postavijo v vrsto glede na svoj datum rojstva, toda glede vrstnega reda se morajo dogovoriti z neverbalnim komuniciranjem. V razredu boste prišli do želene tišine, učenci pa bodo tako vam kot sebi pokazali svoje veščine sodelovalnega komuniciranja z rokami.

 

Vaje iz verbalne komunikacije

Obstajajo raznolike metode za treniranje komuniciranja, od tradicionalnega igranja vlog in »brainstorminga« do kramljanja, intervjujev, reportaž/poročanj in debat. Učencem lahko dodelite projekt priprave televizijske oddaje, v okviru katerega sami organizirajo, posnamejo in uredijo informativno oddajo. V njej naj zajamejo vse značilnosti informativne oddaje; od uvodnika do črne kronike, športa, glasbe, zabavnega programa in vremenske napovedi. Spodbujanje in izpopolnjevanje govorništva je mogoče na veliko načinov – pomembno je le, da jih dobro predstavimo učencem, da lahko rezultate svojega dela nato pokažejo tudi nam učiteljem ali drugi publiki.

 

Debata kot tehnika komuniciranja

Organizirate lahko debato med dvema skupinama, ki zastopata nasprotni stališči. To je odlična vadba za razvoj kritičnega razmišljanja in sposobnosti poslušanja. Učenci tako razvijajo socialne veščine, kot je skupinsko delo, in se seznanjajo z družbenimi temami, kot so nasilje, ocenjevanje v šoli in družinski odnosi. Potek debate morajo spremljati sodniki, ki izberejo zmagovalce glede na spretnost debatiranja, jasnost argumentiranja in govorniške veščine.

 

Govorništvo proti tremi

Če boste v naslednjem šolskem letu organizirali skupino za govorništvo, boste pri otrocih zagotovo opazili napredek, saj jim poleg uporabe številnih vaj lahko pomagate tudi s preprostimi zapovedmi, ki jim bodo v pomoč pri premagovanju treme:

  1. Misli pozitivno (iz misli izbriši stavke, kot sta »Samo da učitelj ne pokliče mene« ali »Spet bom dobil enko«).
  2. Sprosti se.
  3. Globoko dihaj.
  4. Če nisi dobro razumel vprašanja, prosi učitelja za razlago.
  5. Povej učitelju, da si napet, in se poskušaj umiriti.
  6. Najpomembnejše od vsega – redno se uči in poslušaj učitelja, ko izprašuje druge učence, saj potem ne boš potreboval prvih petih zapovedi!

 

Prevod in priredba: uredništvo Rokusove centrifuge

Vir: članek založbe Profil Klett (avtorica: Suzana Mihelčić)