Razdalje v vesolju so za nas nepredstavljive. Da bi jih učencem vsaj malce približali, si lahko pomagamo z njim najljubšimi športnimi pripomočki, z žogami.

Za prikaz razdalje med Zemljo in njej najbližjim nebesnim telesom, Luno, lahko uporabimo košarkarsko žogo in žogico za tenis.

Nalogo lahko opravimo v razredu, na hodniku ali na šolskem dvorišču, igrišču. Poleg izboljšanja predstav o razdaljah v vesolju se bomo tudi razmigali.

Učencem že prejšnjo uro naročimo, naj si pri učiteljih za športno vzgojo izposodijo košarkarsko žogo. Mi pa pripravimo več žogic za tenis.

V razredu najprej pojasnimo, da košarkarska žoga ponazarja Zemljo, in žogo položimo pred tablo. Učencem nato razdelimo nekaj teniških žogic in jim povemo, da te ponazarjajo Luno. Ob tem skupaj z učenci ponovimo, kaj je Luna in kakšen vpliv ima na Zemljo. Učenci dobijo nalogo, da glede na lastne predstave predvidijo, kako daleč od Zemlje je Luna.

Na tablo nato napišemo, na kolikšni razdalji bi bili Zemlja in Luna glede na velikost žog. Na tablo napišemo 7239 centimetrov oziroma 7,239 metra. Učenci odmerijo zapisano razdaljo. Merijo od sredine košarkarske žoge. Na mesto, kjer so namerili 7,239 metra, položimo teniško žogico.

Učence spodbudimo, da razdaljo komentirajo.

Pogovor nadaljujemo z informacijo, da je bila ob nastanku Luna precej bližje Zemlji – od nje je bila oddaljena le 22.500 km, danes pa je od Zemlje oddaljena 402.336 km. Luna se od Zemlje še vedno oddaljuje, in to s hitrostjo 3,78 cm na leto (to je približno tako hitro, kot nam rastejo nohti na rokah).*

Učence spodbudimo, da razmislijo, ali bi po njihovem mnenju oddaljevanje Lune od Zemlje vplivalo na življenje na Zemlji.

Brez Lune bi se Zemlja okoli svoje osi vrtela veliko počasneje (na začetku je bil dan na Zemlji dolg le 5 ur, z oddaljevanjem Lune od Zemlje pa je danes dan na našem planetu dolg 24 ur), Zemlja bi lahko postala nestabilna, spremenila bi se lahko nagnjenost njene osi, kar bi zagotovo vplivalo na podnebne razmere na njej.

 

Avtorica: Helena Verdev

* Vir: https://www.bbc.com/news/science-environment-12311119