Kako vemo, da so vsebine v učbeniku primerno predstavljene? Kdaj so lahko zanimivosti v učnih gradivih za učence moteče? Zakaj je več lahko tudi preveč? Kako učiti učence uporabljati učbenike? … To je le nekaj vprašanj, ki so bila predmet spletnega predavanja o učinkoviti rabi učbenikov in drugih učnih gradiv, ki jih uporabljamo v šoli. Webinar je izvedel dr. Gregor Torkar 25. oktobra 2018.

Vsi, ki se webinarja niste mogli udeležiti, ste si lahko naknadno ogledali njegov posnetek. Spremljajte Rokusovo centrifugo in ne zgrešite novih webinarjev.