Kako vemo, da so vsebine v učbeniku primerno predstavljene? Kdaj so lahko zanimivosti v učnih gradivih za učence moteče? Zakaj je več lahko tudi preveč? Kako učiti učence uporabljati učbenike? … To je le nekaj vprašanj, ki so bila predmet spletnega predavanja o učinkoviti rabi učbenikov in drugih učnih gradiv, ki jih uporabljamo v šoli. Webinar je izvedel dr. Gregor Torkar 25. oktobra 2018, za vse, ki bi si predavanje radi ponovno ogledali, pa bo posnetek na voljo do 10. decembra na spodnji povezavi.

NA POSNETEK >>>