V četrtek, 14. marca, je potekal webinar Učinkovito poučevanje angleške slovnice.

Učenje slovnice ima pomembno vlogo pri učenju katerega koli tujega jezika. Načini poučevanja se skozi čas sicer spreminjajo, pri tem pa ne manjka izzivov. Vedno znova se namreč sprašujemo, zakaj poučevati slovnico, kako jo poučevati, ali naj bo učenje ločeno ali celostno, kako upoštevati (različne) učne navade učencev, kako učence ustrezno motivirati za učenje slovnice in nenazadnje, kako narediti učenje slovnice zabavno. Učitelji pri svojem delu potrebujete konkretne rešitve, podprte z izsledki teoretičnih izhodišč.

Kako učinkovito poučevati angleško slovnico v drugi in tretji triadi osnovne šole, smo se pogovarjali v sklopu brezplačnega 60-minutnega spletnega predavanja, ki ga je vodila Selma Gruban, profesorica angleščine in vodja učiteljskega zbora OŠ Mladinskega doma Jarše. Predstavila nam je nov zanimiv didaktični pristop in gradivo, ki ga je sama razvila in pri njenih učencih žanje veliko uspeha in navdušenja!

Si želite ogledati predavanje? Na voljo vam je tukaj >>>