Kako se lotiti spoznavanja domačega kraja v večjem mestu? Na Osnovni šoli Koseze so projekt z učenci 4. razreda razdelili v tri sklope, povezali učence več razredov in projekt nadgradili s šolsko razstavo.

Če živiš v tako velikem mestu, kot je Ljubljana, je postopek seznanitve s preteklostjo kraja kar zahteven. Zato smo se tri učiteljice odločile, da povežemo delo treh razredov. Tako smo se skupaj z učenci 4. razreda v okviru predmeta družba lotile obsežnega projekta spoznavanja našega kraja. Začeli smo z novim šolskim letom, decembra pa smo postavili razstavo o našem kraju.

Preteklost kraja Ljubljana

Najprej smo se osredotočili na preteklost mesta, v katerem živimo. Spoznavali smo jo s pomočjo časovnega traku, ki so ga učenci dopolnjevali sami.

1. Izobesili smo časovni trak,na katerem smo označili obdobja v preteklosti. Ob tem smo si ogledali, kje na traku je sedanjost in kje bi bila prihodnost.

2. Na traku smo opredelili, kam sodi Emona (ogledali smo si jo na zemljevidu Ljubljane in omenili nekaj zanimivosti).

3. Na traku smo opredelili, kje se je začela srednjeveška Ljubljana.

4. Odpravili smo se v center Ljubljane ter se sprehodili po glavnih znamenitostih srednjeveške Ljubljane in nato na ljubljanski grad; podrobno smo si ga ogledali in se s pomočjo nas učiteljic tudi seznanili z njegovo zgodovino (povzetek gradiva, učni list).

Preteklost Kosez (del Ljubljane)

Po uvodnem raziskovanju smo se podrobneje osredotočili na raziskovanje preteklosti Kosez. Učence smo razdelile v skupine, ki so se lotile vsaka svojega raziskovalnega dela. V del projekta smo vključile tudi starejšega učenca, ki je za mlajše pripravil predavanje o Kosezah. Pri tem delu smo si pomagali z delovno knjižico.

  1. V knjižico smo nalepili načrt Kosez in ga razdelili na 6 predelov.
  2. Učence smo razdelile v 6 skupin.
  3. Vsaka skupina je dobila nalogo, da zbere čim več podatkov o izbranem predelu. Zbirali so lahko slikovno ali pisno gradivo.
  4. Vključile smo predavanje o Kosezah; predstavil ga je bivši učenec, ki je v 9. razredu raziskoval in napisal seminarsko nalogo (Powerpoint) o zgodovini Kosez.

5. Časovnemu traku v knjižici smo dodali letnice, pomembne za razvoj Kosez, in poleg njih še slike.

6. Vsaka skupina je morala v šoli narediti plakat z opisom izbranega predela.

7. Vsaka skupina je svoj plakat predstavila ostalim učencem v razredu.

Maketa Kosez

Maketo smo ustvarjali v šestih delih. Vsaka izmed šestih skupin je ustvarila svoj del, vse dele pa smo na koncu združili v eno maketo.

Postopek izdelave makete:

Učenci potrebujejo tempera barve, škarje, škatle in brisačke. Učitelj priskrbi: trši karton ali lepenko (skica cest) za podlago in lepilo (mekol).

1. Na karton s pomočjo načrta nalepijo škatle: hiše, hribe, drevesa, igrišča, mostove … (2 šolski uri).
2. Kaširajo celo površino (2 šolski uri).
3. Posušeno pobarvajo (2 šolski uri).

Postavili smo razstavo, kjer smo vseh šest predelov sestavili v eno celotoKoseze.

Učenci so se vseh dejavnosti v projektu zelo radi udeležili in izdelke s tem lažje opisali. Na dan odprtih vrat so vse tudi pojasnili svojim staršem, ki so marsikateri podatek še dodali.

Projekt poteka do konca šolskega leta. Vključili bomo tudi starejše osebe, babice in dedke, ki lahko k zgodovini kraja dodajo marsikaj zanimivega. Vključili jih bomo z intervjujem. V šoli bomo pripravili nekaj vprašanj. Učenci jih bodo lahko še dopolnili doma, nato pa bodo opravili intervju. Mogoče bodo dodali še kakšno sliko, ki jo lahko naredijo s svojimi mobiteli ali fotoaparati. Intervju bodo lahko zapisali v zvezke ali na računalnik (in mi ga poslali po e-pošti).  

Ogledali si bomo tudi stare predmete, učenci jih bodo lahko prinesli v šolo. Te predmete bomo opisali in ob opazovanju poskusili narisati risbo.

Zbirali bomo »recepte naših babic« in mogoče katerega preizkusili in skuhali jed po navodilih. Lahko bi naredili tudi razredno knjižico receptov.

Avtorica prispevka: Andreja Kobe

Vir vseh fotografij je osebni arhiv.