Tako pri poučevanju kot tudi v zasebnem življenju nemalokrat slišimo kratico ADHD, ki označuje motnjo pozornosti in hiperaktivnosti otrok (ang. attention-deficit/hyperactivity disorder). Številni med vami ste nas prosili, naj katero izmed naših spletnih predavanj namenimo ravno tej temi.

Kako razumeti otroka z ADHD, vam bo tako 26. novembra 2019 na 60-minutnem brezplačnem webinarju s pričetkom ob 15. uri predstavila Lara Pirc iz Centra Motus.

V prvem delu webinarja bomo skušali poglobiti razumevanje, kako otroci z ADHD doživljajo svet in s kakšnimi izzivi se srečujejo v obdobju osnovnošolskega izobraževanja. Seznanili se bomo z naravo težav pri motnji ADHD, od njene nevrobiološke osnove, pojavnosti in sopojavnosti ter simptomatike do prognoze oziroma obrazov, ki jih motnja kaže v različnih razvojnih obdobjih. Pri tem se bomo navezovali na težave, ki jih otroci z ADHD doživljajo v učnem kontekstu, ter na izzive, s katerimi se soočajo njihovi starši in učitelji.

V drugem delu se bomo seznanili s smernicami in strategijami pomoči otrokom z ADHD, ki so podprte s prakso in raziskavami. Dotaknili se bomo učinkovitih načinov komunikacije z otrokom z ADHD (in njegovimi starši) ter strategij pomoči otroku z ADHD v šolski situaciji: pri sledenju pouku, učenju in v socialnih situacijah. Pri tem se bomo skušali opreti na znanja iz prvega dela in se spraševati, kaj je otrokov primanjkljaj v dani situaciji in kako lahko otroka podpremo, da funkcionira najbolje, kot zmore.

Na webinarju bomo govorili:

  • o tem, kako prepoznati znake motnje ADHD pri otroku
  • o vplivih ADHD na otrokovo izobraževanje in uveljavljanje v vrstniškem okolju
  • o tveganjih in darovih življenja z ADHD
  • o smernicah za komunikacijo z otrokom z ADHD (in njegovimi starši)
  • o tem, kako spodbujati otroka z ADHD v procesu poučevanja in učenja

Zagotovite si svoj brezplačni dostop do predavanja s pravočasno prijavo!