V okviru brezplačnih webinarjev Rokusove Centrifuge je v četrtek, 23. aprila predaval eden izmed najbolj iskanih predavateljev in psihologov pri nas, dr. Kristijan Musek Lešnik.

O predanosti in vztrajnosti danes vemo marsikaj: po zaslugi dr. Angele Duckworth in njenih novejših raziskav tudi to, da bolje napovedujeta uspehe v šoli in karieri kot posameznikova bistrost, inteligentnost. Nihče, pa naj bo še tako nadarjen in obdarjen z visokimi sposobnostmi, ne more vedno in povsod dosegati zgolj uspeha brez napora.

Odgovornost otroci razvijajo ob opazovanju odraslih in njihovega prevzemanja odgovornosti za lastno ravnanje. Učijo se je, ko se sami soočajo s posledicami svojih ravnanj in odločitev ter začnejo skozi te izkušnje razvijati odgovoren odnos do sebe, soljudi in okolja. V obeh primerih smo ključni odrasli v njihovem življenju: na eni strani nas opazujejo in posnemajo naša ravnanja, na drugi strani pa nagrajujemo njihovo odgovorno ravnanje in uveljavljamo posledice za manj odgovorna vedenja.

Brezplačno 60-minutno spletno predavanje »Kaj lahko predam svojim otrokom in učencem: RADOVEDNOST, VZTRAJNOST, ODGOVORNOST«  je potekalo v ČETRTEK, 23. aprila.

Za otroke je pomembno, da živijo z odraslimi, ki znajo spodbujati njihovo radovednost. Odrasli, ki otroka spodbujajo pri raziskovanju in mu kažejo, da zaupajo vanj in v njegove zmožnosti, krepijo otrokovo radovednost in postavljajo temelje njegovi poznejši ustvarjalnosti.