Inovativni pristopi k poučevanju besedišča in slovnice, ki so bili predstavljeni v webinarju, omogočajo razvijanje najpogosteje deklariranega cilja pouka in učenja tujih jezikov – sporazumevalne zmožnosti. Dodatne prednosti uporabe omenjenih pristopov pri pouku so učinkovito poučevanje besedišča in slovnice, aktivna vključenost učencev v učni proces, preprečevanje vedenjskih težav pri učencih ter skrajšan čas učiteljeve priprave na pouk.

O konkretnih rešitvah za razvijanje sporazumevalne zmožnosti s pomočjo učinkovitega poučevanja besedišča in slovnice na inovativen način smo se pogovarjali v sklopu 60-minutnega spletnega predavanja. Prikazi poučevanja so izvedeni tudi s pomočjo Angleških ploščic, inovativnega didaktičnega gradiva za poučevanje in učenje angleške slovnice v osnovni šoli. Predavanje je vodila Selma Gruban, prof. angl., vodja učiteljskega zbora OŠ Mladinskega doma Jarše.

NA POSNETEK