Ime in priimek: Janja Leskovar

Moja kratka predstavitev: Razredna učiteljica z opravljenim modulom ZGUČAN, navdušenka za IKT. Že več let poučujem v 1. in 2. razredu OŠ, in sicer na Osnovni šoli Cerklje ob Krki. Trenutno sem tudi koordinatorica projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1 : 1, kjer iščemo možnosti smiselne rabe IKT pri pouku.

Poučujem na razredni stopnji (1–3).

Trenutno poučujem v 1. razredu, in sicer vse predmete razen glasbene umetnosti. Pri pouku na daljavo kombiniram različne načine poučevanja. Nekaj navodil za delo vedno podam v pisni obliki. Novo snov in določena navodila za dejavnosti pa posnamem s svojo razlago in prikazom s konkretnim materialom – na način, ki je učencem blizu še iz šole. Posnetke nato naložim na kanal na Youtubu, povezavo pa posredujem staršem. Poseben izziv je poučevanje na daljavo pri angleščini, kjer je v razredu vključenega veliko gibanja, gestikulacije in medsebojne interakcije.

Aktivno sodelujem tudi v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1 : 1, kjer smo že tudi pri rednem pouku uvajali delo z različno IK-tehnologijo.

Velikokrat svojim sodelavcem ali učiteljem, ki prek neformalnih skupin (npr. Facebooka) prosijo za pomoč, pomagam pri tehničnih rešitvah in jim svetujem pri reševanju problemov ali pri uporabi določene programske opreme.

Drugim učiteljem in učiteljicam lahko pomagam na sledečih področjih:

  • komunikacija prek aplikacije za videoklice – navedite, katere: Messenger, Zoom
  • priprava navodil/gradiva za učence pri pouku na daljavo
  • uporaba interaktivnih gradiv Založbe Rokus Klett na daljavo
  • preverjanje znanja na daljavo
  • priprava interaktivnih vsebin
  • priprava digitalnih gradiv za poučevanje (filmčki, animacije itd.)
  • z njimi delim svoje že pripravljene vsebine
  • za njih izvedem spletno predavanje (webinar)

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: janja.cerklje@gmail.com
  • se povežejo z mano drugače (Skype, Facebook, blog): Facebook – Janja Potokar Leskovar