Ime in priimek: Mateja Sukič Kuzma

Moja kratka predstavitev:

V šolstvu sem zaposlena od leta 2002, vrsto let sem poučevala na gimnaziji in v osnovni šoli, imam izkušnje s poučevanjem po celotni vertikali, od otrok iz vrtca do izobraževanja odraslih. Sem profesorica angleškega in nemškega jezika.

Dodatno sem se izpopolnjevala na mednarodnih jezikovnih šolah v tujini, na Karl-Franzens-Universität v Gradcu v Avstriji, na Oxford House Collegeu v Oxfordu v Veliki Britaniji ter na jezikovni šoli The Center for English Studies v Fort Lauderdalu v Združenih državah Amerike.

Zanimajo me inovativne metode dela pri pouku in sodobni pristopi k poučevanju. Sem avtorica številnih prispevkov s področja poučevanja tujih jezikov, predstavljenih na mednarodnih konferencah in simpozijih, kjer sem predstavljala implementacijo učnih orodij in aplikacij pri pouku tujih jezikov. Sodelovala sem pri strokovnem pregledu učbenika za angleščino v gimnaziji WAY UP Upper-intermediate ter pripravljala spletne kvize in vaje za omenjeni učbenik.

Verjamem, da je učitelj tisti, ki v učencih prižge iskrico radovednosti in predrami njihov um, da išče, brska in hrepeni po znanju. Svoj moto bi povzela po načelu Malega princa (Antoine de Saint-Exupéry): kdor hoče naučiti, mora poučevati s srcem.

Poučujem angleščino in nemščino na predmetni stopnji.

Pri poučevanju tujega jezika uporabljam spletna učna orodja Quizlet, Kahoot in Liveworksheets, ki omogočajo samostojno učenje, utrjevanje slušnega in bralnega razumevanja, slovnice in besedišča ter preverjanje znanja.

Drugim učiteljem in učiteljicam lahko pomagam na sledečih področjih:

  • uporaba spletne učilnice – navedite, katere: Google Classroom, Moodle
  • priprava navodil/gradiva za učence pri pouku na daljavo
  • preverjanje znanja na daljavo
  • priprava interaktivnih vsebin
  • z njimi delim svoje že pripravljene vsebine

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: mateja.s.kuzma@gmail.com

Oglejte si moj webinar z naslovom Spletna učna orodja za poučevanje in preverjanje znanja| Quizlet, Kahoot! in Liveworksheets.