Ime in priimek: Mojca Slapšak

Moja kratka predstavitev: Sem učiteljica z 10-letnimi izkušnjami, torej mlajša učiteljica. Veseli me delo z otroki, rada jim snov predstavim še na drugačne načine, ne zgolj z razlago. V času pouka na daljavo sem se ogromno naučila. Hvaležna sem, da imam to priložnost.

Poučujem na razredni stopnji (4–5).

Drugim učiteljem in učiteljicam lahko pomagam na sledečih področjih:

  • uporaba spletne učilnice – navedite, katere: eAsistent
  • komunikacija z učenci prek eAsistenta
  • komunikacija prek aplikacije za videoklice – navedite, katere: Zoom
  • uporaba interaktivnih gradiv Založbe Rokus Klett na daljavo
  • uporaba interaktivnih gradiv založbe Modrijan izobraževanje na daljavo
  • objava gradiv na skupnem odložišču, dostopnem učencem
  • drugo – navedite, kaj: snemanje s programom OBS

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: mojca.slapsak@os-smarjeta.si