Ime in priimek: Nada Klemenčič

Moja kratka predstavitev: Že 29 let sem učiteljica razrednega pouka. V prvem razredu poučujem trinajsto leto zapored. Tudi sicer sem poučevala vedno v prvi triadi – eno generacijo od prvega do tretjega razreda (dvakrat), ostalo prvi in drugi razred (isto generacijo). Veliko pouka prilagajam za delo na prostem oziroma v naravi. Ravno zaradi tega sedaj pri pouku na daljavo pripravljam dejavnosti za spoznavanje okolja. Imam izkušnje z izvedbo letnega tabora ob koncu šolskega leta v okviru interesne dejavnosti taborniki – takoj po koncu pouka (že 20 let), udeleženih je vsako leto okoli 100 otrok (Kolpa). Letos imam 27 učencev, v oddelku imam tudi učence Rome, ki ne znajo slovenskega jezika.

Poučujem na razredni stopnji (1–3).

Imam nekaj vsebin za spoznavanje okolja za prvi razred. Pri delu na daljavo pripravljam gradivo za spoznavanja okolja v povezavi s športom ali glasbeno vzgojo. Za motivacijo pa učencem vsakodnevno pišem povratne informacije, prek elektronske pošte in v spletni učilnici. Velikokrat jim postavljam vprašanja, ne samo za šolsko delo. Za delo v razredu pa pripravljam dejavnosti, ki jih veliko izvajam na prostem oz. jih praktično izvedemo v razredu, če niso izvedljive zunaj.

Drugim učiteljem in učiteljicam lahko pomagam na sledečih področjih:

  • priprava navodil/gradiva za učence pri pouku na daljavo
  • z njimi delim svoje že pripravljene vsebine

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: nada.klemencic1@guest.arnes.si
  • me pokličejo na telefonsko št.: 031 610 960