Ime in priimek: Rok Vengar

Moja kratka predstavitev: Učitelj geografije, zgodovine in DKE ter razrednik na OŠ Jurija Vege Moravče. Mentor in voditelj odprav v okviru programa MEPI. Aktiven član prostovoljnega gasilskega društva. V prostem času rekreativno igram košarko.

Poučujem domovinsko in državljansko kulturo in etiko, geografijo ter zgodovino na predmetni stopnji.

Pri poučevanju na daljavo želim, da učenci čim bolje izkoristijo možnosti, ki jih imajo na voljo, ter pri tem izkažejo tudi določeno mero samostojnosti. Spodbujam jih k uporabi učbenika ter spletnih gradiv, ki so brezplačno dostopna v času izvajanja pouka na daljavo. Obravnavo učne snovi podkrepim z razlago v PPT-ju.

Drugim učiteljem in učiteljicam lahko pomagam na sledečih področjih:

  • organizacija pouka na daljavo
  • priprava navodil/gradiva za učence pri pouku na daljavo
  • z njimi delim svoje že pripravljene vsebine

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: rok.vengar@osmoravce.si