Ime in priimek: Natalija Eršte Stražišnik

Moja kratka predstavitev: Učiteljica nemščine sem že skoraj 20 let. Svojo poklicno pot sem začela na srednji strokovni šoli, nato sem nekaj let kombinirala poučevanje na gimnaziji in osnovni šoli, zatem pa sem se ustalila na osnovni šoli v domačem kraju. Nemščino poučujem od 4. do 6. razreda kot neobvezni izbirni predmet, od 7. do 9. razreda kot obvezni izbirni predmet, prav tako pa tudi v 2. in 3. razredu kot interesno dejavnost. Pri pouku z veseljem uporabljam IKT, ogromno delovnih listov nadomestim z reševanjem interaktivnih nalog prek Kahoota, Quizleta in Quizizza. Učenci pa ob tem uživajo in tekmujejo, kdo bo boljši.

Poučujem nemščino na razredni in predmetni stopnji.

Pri pouku na daljavo uporabljam različne aplikacije: Kahoot, Quizizz in Quizlet, pri pouku v učilnici pa dodatno še Plickers.

Pouk na daljavo že od samega začetka poteka prek videokonferenc (najprej Zoom, potem MS Teams). Za razlago zelo rada izdelam predstavitev z aplikacijo Prezi, v katero vključim tudi slike. Za mlajše učence izdelam tudi videopredstavitev s pomočjo aplikacije Prezi in videokonference Zoom.

Drugim učiteljem in učiteljicam lahko pomagam na sledečih področjih:

  • komunikacija prek aplikacije za videoklice – navedite, katere: Zoom, MS Teams
  • priprava navodil/gradiva za učence pri pouku na daljavo
  • priprava interaktivnih vsebin
  • priprava digitalnih gradiv za poučevanje (interaktivne naloge (Quizizz, Kahoot, Quizlet), izdelava videa s pomočjo aplikacije Prezi itd.)
  • z drugimi lahko delim svoje že pripravljene vsebine

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: natalija.erste@guest.arnes.si
  • me pokličejo na telefonsko št.: 040 852 278
  • se povežejo z mano drugače (Skype, Facebook, blog): FB/Messenger, Viber