MOZABOOK IN MOZAWEB – Orodji za poučevanje na daljavo

Brezplačno 60-minutno spletno predavanje bo potekalo v četrtek, 21. maja, z začetkom ob 18. uri.

Orodji MozaBook in Mozaweb vam bo predavatelj Štefan Varga István predstavil v nekaj točkah:

  • uporaba programov MozaBook in MozaWeb pri pouku na daljavo: ustvarjanje računa MozaWeb, ustvarjanje skupin na MozaWebu, dodajanje učencev k skupinam, dodeljevanje domačih nalog, preverjanje, ocenjevanje domačih nalog, povratne informacije o uspešnosti in napredovanju učencev,
  • priprava interaktivnih nalog v programu MozaBook: praktični prikaz priprave nalog z orodjem, uporabnim v ta namen,
  • uporaba Modrijanovih interaktivnih učbenikov pri pouku geografije in zgodovine: učbeniki oživijo; priprava interaktivnih nalog, ustvarjanje problemskega pouka.

Štefan Varga István je učitelj zgodovine in geografije na Dvojezični OŠ Genterovci in Prosenjakovci.

21 let je bil ravnatelj DOŠ Genterovci, vodil je poskusno uvajanje programa 9-letne OŠ ter uvajanje fleksibilnega pouka v dvojezične šole. Sodeloval je pri pripravi Bele knjige  o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (poglavje »Šolstvo narodnosti«), od leta 1996 je kot predstavnik madžarske narodne skupnosti ves čas tudi član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS. MozaBook, interaktivna tabla in MozaWeb so sestavni deli njegovega vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela.

NA PRIJAVO


ZOOM – Orodje za poučevanje na daljavo

Brezplačno 60-minutno spletno predavanje bo potekalo v četrtek, 21. maja, z začetkom ob 20. uri.

ZOOM je platforma za avdio in video komunikacijo. Njena brezplačna različica omogoča konferenčne klice, dolge do 40 minut. Uporaba platforme je preprosta, a je potrebna njena predhodna namestitev na izbrano napravo (pametni telefon, tablica, računalnik). Predavateljica vam bo razložila postopek registracije, predstavila delovanje orodja (deljenje zaslona, tabla, časovna omejitev, nekaj trikov) in opisala lastne izkušnje pri poučevanju z njimi.

Edita Pašagić poučuje matematiko in tehniko in tehnologijo na OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi. Velik poudarek namenja motivaciji otrok in predvsem njihovim čustvom.

»Glede na trenutno situacijo mi ZOOM omogoča, da učenci z menoj rastejo in se smejejo. Moj življenjski moto: najboljši niso tisti, ki nikoli ne padejo, ampak tisti, ki se po vsakem padcu spet poberejo.« Edita Pašagić

Za vas je pripravila kratko video vabilo na enourno delavnico – ogledate si ga lahko TUKAJ.

NA PRIJAVO

Preprosti koraki do prijave in poslušanja webinarja:

  1. Prijavite se prek zgornje povezave – odprla bo prijavni obrazec.
  2. Na dan dogodka boste v elektronski poštni predal eno uro pred začetkom dodatno prejeli avtomatični opomnik s povezavo na dogodek.
  3. Pred začetkom webinarja kliknete na to povezavo in povezala vas bo z virtualno čakalnico, ob začetku dogodka pa boste avtomatično prevezani nanj.
  4. Webinar se bo snemal.
  5. Ob koncu predavanja boste imeli, če bo čas dopuščal, priložnost postavljati dodatna vprašanja v okencu za komentarje. Vprašanja in imena njihovih avtorjev bodo vidna na posnetku webinarja.