Ime in priimek: Štefan István Varga

Moja kratka predstavitev: Semučitelj na ‘dvojezičnih OŠ v Genterovcih in Prosenjakovcih. 21 let sem bil ravnatelj DOŠ Genterovci, vpet sem bil v mnoge projekte: poskusno uvajanje programa 9-letne OŠ, fleksibilni pouk, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (poglavje »Šolstvo narodnosti«). Kot predstavnik madžarske narodne skupnosti sem od leta 1996 član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS.

MozaBook, MozaWeb, Rokusovi in Modrijanovi interaktivni učbeniki: 

Z interaktivnim programom MozaBook sem se prvič seznanil leta 2011 v sklopu evropskega projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«. Leta 2013 sem ga predstavil na SIRiktu v Kranjski Gori, nato sodelavcem založbe Modrijan, leta 2017 pa sem na Modrijanovem dnevu znanja v Ljubljani izvedel delavnico o njegovi uporabi. MozaBook, MozaWeb, interaktivna tabla ter Rokusovi in Modrijanovi učbeniki so sestavni deli mojega vsakdanjega pouka geografije in zgodovine od 6. do 9. razreda. Tudi učenci so pri mojem pouku aktivno vključeni v uporabo programa in so že spretni tako na interaktivni tabli kot pri uporabi MozaWeba na tablicah.

Učiteljicam in učiteljem lahko pomagam na naslednjih področjih:

  • priprava nalog v programu MozaBook za interaktivno tablo,
  • priprava nalog s pomočjo orodja in podlag MozaBook,
  • delo na daljavo z učenci v programu MozaWeb,
  • z njimi lahko delim svoje že pripravljene naloge, zvezke.

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: stefanistvan.varga@gmail.com
  • me pokličejo na telefonsko št. 041 773 370

Oglejte si moj 60-minutni webinar: Orodja za pouk na daljavo: MOZABOOK in MOZAWEB.