Rokusova centrifuga

Znanje v gibanju

Avtorji prispevkov

A–D     E–I     J–N    O–Š     T–Ž

A-D
Biserka Bratovščak


E–I
Darja Gašperšič
Selma Gruban
Martina Hiti
dr. Milan Hosta
dr. Mojca Ilc Klun


J–N
doc. dr. Polona Kelava
Andreja Kobe
Suzana Kranjec
Romina Križman
mag. Nataša Makovec
Andreja Marković
Zorica Matović
doc. dr. Kristijan Musek Lešnik


O–Š
dr. Polonca Pangrčič
Gregor Pavlič
dr. Albinca Pesek
Barbara Podlogar
Monika Pogorelc
Tadeja Podgorelec
Vesna Sodnik
Lenka Stremecki


T–Ž
izr. prof. dr. Gregor Torkar
Aleksandra Velenšek
Simona Zupan
Janja Zupančič
Sandra Zvonar
Branko Žunec

Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 513 46 79 ali po pošti na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.