Rokusova centrifuga

Znanje v gibanju

doc. dr. Kristijan Musek Lešnik

Doc. dr. Kristijan Musek Lešnik, predavatelj psiholoških predmetov na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem, je obenem predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na isti fakulteti. Je avtor številnih strokovnih priročnikov, namenjenih učiteljem in svetovalnim delavcem, ter drugih knjig, člankov in prispevkov s področja psihologije in izobraževanja. Ker je prepričan, da lahko pozitivna psihologija pomembno prispeva h kakovosti življenja vsakega posameznika in celotne šolske skupnosti, je v letu 2018 ustanovil spletni portal www.abced.si, na katerem je objavil številne priročnike, gradiva, vire in povezave za učitelje in svetovalne delavce. Med drugim je tudi namestnik predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@rokus-klett.si ali po pošti na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.