Rokusova centrifuga

Znanje v gibanju

Martina Hiti

Martina Hiti se je po gimnaziji vpisala na Pedagoško fakulteto v Ljubljani, program defektologija, smer DP-FIBO. V času študija se je kot spremljevalka otrok udeleževala poletnih rehabilitacijskih kolonij v organizaciji zveze Sonček. Izkušnje je pridobivala v vrtcu – v razvojnem oddelku, v rednem oddelku in kot spremljevalka dvema deklicama (s cerebralno paralizo in mišično distrofijo). Po diplomi se je leta 2003 najprej zaposlila kot mobilna defektologinja. Dodatno strokovno pomoč je takrat izvajala na dveh bližnjih šolah in v vrtcu. Že takoj naslednje leto pa se je ustalila na OŠ Rakek, kjer dela še danes.

Kot specialna pedagoginja dela z učenci, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ter izvaja interesno dejavnost, namenjeno učencem prve triade z večjimi težavami na področju začetnega opismenjevanja in učencem z bralno-zapisovalnimi težavami. Vsako leto pripravi tudi predavanje z delavnicami za starše na temo Pomagajmo otroku pri premagovanju učnih težav. Že nekaj let je koordinatorica »Unesco šole« in vodi Unescov nacionalni projekt. Aktivna je v večini dejavnosti, ki se dogajajo na šoli: v mednarodnih izmenjavah, na taborih za nadarjene in taboru doživljajske pedagogike.

V času svojega dela na šoli v vlogi specialne pedagoginje se je dodatno strokovno izobraževala na različnih področjih (bralna pismenost in nadgradnja v mednarodnem projektu Linpilcare v okviru Zavoda RS za šolstvo, Brain Gym, skotopični sindrom, učenje in poučevanje NTC, avtizem, ADHD …) in s tem pridobila dodatna funkcionalna znanja, ki ji omogočajo še boljše delo z učenci s posebnimi potrebami.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@rokus-klett.si ali po pošti na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.